Aanwezigen: Ignace, Herman, Ludo, Luc O., Luc De M., Gerd, Alex, André, Marie-Thérès, Rob, Caroline, Peter, Manu
Verslag: Manu

Deze bijeenkomst startte met een uitdaging: het gebouw waar de bijeenkomsten van JUG-Vlaanderen steeds plaatsvinden, kon niet ontsloten worden. Hoewel JUG-Vlaanderen eerder op de week de bevestiging had gekregen dat alles "in orde" was, konden we niet binnen en waren de contactpersonen (voor de zaal) niet te bereiken. Enkelen zijn dan naarstig op zoek gegaan naar een dichtbij gelegen zaal wat uiteindelijk het Valcke hotel werd. De huurprijs was niet min en hiervoor een welgemeende dank aan Peter die een zeer grote bijdrage leverde.

De volgende verrassing was de aankondiging van Manu dat hij stopte als voorzitter JUG-Vlaanderen. Peter deed een uitnodiging aan de aanwezigen (die nog steeds geldt) om mee te werken aan het verder zetten van JUG-Vlaanderen. Aanmelden kan via ons contact-formulier.

Als gastspreker hadden we Jeroen Moolenschot uitgenodigd. Hij ging de versie 4 van Joomla presenteren en dat deed hij zeer uitvoerig en helder.
Hiervan schriftelijk verslag uitbrengen is moeilijk omdat de uitleg live gebeurde. Onderstaande is dus enkel te beschouwen als bijkomende notities op de presentatie. als leiddrraad gebruikt Jeroen enkele slides die te zien zijn op https://www.joomill.nl/presentaties/2019-04-30-JUG-Breda-Joomla4/#1 Als er in dit verslag een slide-nummer vermeld wordt, dan verwijst dit naar de pagina in die presentatie van Breda.

Wat zit er in Joomla 4

Jeroen toonde ons de Jooma versie Joomla 4.0.0 Alpha 11 die waarschijnijk 90% van al de functionaliteiten bevat die in de officiële versie 4.0 zou zitten. Op het moment van de presentatie was het nog niet duidelijk of de minimum vereiste MySQL 5.5 of 5.6 zou zijn.
Maar dat de systeem-eisen hoger zouden zijn, is evident: de performantie van Joomla 3.9 leidt namelijk onder de backward-compabiliteit naar PHP-versies onder 7.2

Voor de front-end zou de toegangkelijkheid volgens Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) gerespecteerd worden, deze is nl. vereist door meerdere officiële instanties. Ook in de back-end is hieraan aandacht besteed. Je kan de kleuren aanpassen en zelfs met grijswaarden laten werken. Werken met een screenreader zou geen problemen mogen geven.

Bij de installatie kan je nu voor de Super User jouw eigen naam gebruiken (en je zal dus geen "superuser" als Gebruiker tegenkomen). [slide 10]

Er is maar 1 front-end template meegegeven: Cassiopeida welke Bootstrap 4 gebruikt. Protostar met Bootstrap 2 is opgegeven [slide 11].
Back-end Log-in scherm [slide 12]

  • is een module geworden dat je net als een klassieke Joomla-module kan editeren
  • vertelt ook hoe je je paswoord kunt recuperen
  • Backend menu bevat geen menu Extensies want:
    - Modules zit nu onder Content
    - Plugins onder Systeem

Blokje rechts van menu-optie zal het desbetreffende Dashboard tonen

Tiny Editor laat ook toe om linken uit het CMS zoals Artikel, Menu's, …aan te maken. Nog steeds geen Autosave in tinyMC
Er is zelfs een PreView knop voor het artikel! [slide 17]
De klassieke status van content is nu al of niet gepubliceerd, gearchiveerd, verwijderd. In Joomla 4 kan je extra statussen toevoegen met een bijhorende Workflow [slide 18].
In de Workflow Transitie bepaal je de naam van de status-verandering en uiteraard van welke (oude) status er naar de nieuwe status geswitchd wordt.
In de Plug-in "Content - Joomla" beheer je de optie om een specifieke Group te verwittigen dat er een Transitie op hun actie wacht. Je kan verschillende Workflows definiëren zodat er zelfs per Artikel Category aparte workflows mogelijk zijn.

Voor Media kan je nu ook andere folders ingeven in "Filesystem - local" . [slide 19]
( R2H Image Manager is een ideale tool om alle links die naar afbeeldingen wijst aan te passen https://www.r2h.nl/joomla-extensions/imagemanager )
Plug-In types Media Action kan je instellen zodat sommige Gebruikersgroepen ze al of niet kunnen kroppen, resizen
De Resize Plug-inheeft een "Batch Setting" die de opgeloadde afbeeldingen standaard resized in de opgegeven afmetingen.

Plug-In Web Services laat toe dat aan andere applicatie dmv een API kan je de Joomla content beschikbaar maken aan een andere applicatie (Hoe het werkt kan je zien op YouTube Joomla Web Services GSOC 2019). [slide 21]

Behaviour Plug-in: Taggable en Versionable kan je op/af zetten maar nog beter: je kan bepaaldde gebruikers-groepen het gebruik ervan ontzeggen of toewijzen.

System - HTTP Headers moet vermijden dat je nog in het http-acces bestand moet zitten schrijven (zoals nodig was met de upgrade naar Joomla 3.9.8 (of was het 3.9.9 ? )

Planning

In October komt de eerste officiële Alpha versie uit terwijl de kandidaat productie-versie verwacht kan worden in het 1° kwartaal van 2020.
Voor de migratie van een bestaande Joomla-installatie:
De nieuwe functie in Joomla 3.10 zal een pre-update check doen van de site. Die versie laat toe om alle componenten (Extensies Plug-ins, Modules, Templates) te overlopen en te checken op de compatibiliteit met Joomla 4.

Joomla 3 wordt nog 2 jaar ondersteund na het uitkomen van Joomla 4.0.0 .

Als je in de front-end Bootstrap 4 wil gebruiken, dan moet je die zelf inladen.

Op extensions.joomla.org kan je al zien welke extensies compatibel zijn met Joomla 4.

Als voorbereiding op de upgrade kunnen de tips in https://www.joomlacommunity.nl/blogs/1493-de-grote-schoonmaak van pas komen.

Mocht je nu nog een nieuwe site opzetten, dan raadt Jeroen toch aan om nog steeds met de laatste Joomla 3-versie te doen.

Varia

Er is ook een interessant initiatief dat je aandacht verdient: het project PageBuilder opgestart in de Google Summer of Code: https://community.joomla.org/gsoc-2019/gsoc-project-page-builder-third-coding-phase.html

EasyLayout laat toe om Custom-Fields dynamisch te laten verschijnen https://extensions.joomla.org/extension/easylayouts/

Dr. Joomla

Vraag van Luc Ongena: Hoe van K2-artikels migreren naar de klassieke Joomla content? 700 artikels. Jeroen vreest ervoor, hij heeft een gelijkaardig probleem opgelost door 2 mensen erop laten werken met (domme) Copy&Paste met manuele aanpassingen waar nodig.